Visie          

Binnen Windesheim is er ruimte voor een vereniging die staat voor een resultaatgerichte instelling met aandacht voor het familiegevoel. Jong en oud willen hierdoor bij VSW onderdeel uitmaken van een team.  Voor onze selectieteams betekent dit dat prestatie voorop staat en dat we willen spelen op het niveau waar wij ons thuis voelen.

Voor de overige teams staat plezier in het voetbal op een voor hen passend niveau voorop. Onze vereniging is een over de gehele linie goed geleide organisatie die ambitie en kwaliteit uitstraalt. 

Voorwaarden hierbij zijn: de juiste mensen op de juiste plek, het hebben en onderhouden van een financieel gezonde organisatie, een positief imago, het open blijven staan voor de wereld om ons heen en het hebben van goede relaties met belanghebbende partijen. 

Missie

VSW wil een toonaangevende voetbalvereniging zijn in Overijssel op het gebied van:

-       aansprekende resultaten van haar selectieteams

-       sportief gedrag binnen en buiten de velden

-       plezier in voetbal

-       het hebben van een representatieve en gewaarborgd veilige accommodatie die beschikbaar is van maandag tot en met zaterdag

-       het beschikken over een representatieve A-selectie waarvan de meerderheid bestaat uit eigen jeugdspelers, die speelt met passie en teamgeest

Spelers, leiders, trainers, ouders, verzorgers en supporters van VSW, op alle niveaus, dienen respect te tonen voor de tegenstander en de arbitrale leiding. VSW biedt leden, spelers, vrijwilligers, supporters en sponsors een omgeving, waarbij plezier, beleving en trots in alle geledingen voorop staat. VSW wil, zowel extern als intern, op een duidelijke wijze communiceren, waar het gebruik van multimedia een centrale rol inneemt. VSW is zich als “dorp” voetbalvereniging bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil deze verantwoordelijkheid ook nemen. VSW wil goede relaties onderhouden met alle belanghebbende partijen om wederzijdse doelstellingen te kunnen behalen.

Fair Play

Sportief spel, op en rond de velden, is natuurlijk iets wat we allemaal willen. Toch gebeuren er nog altijd vervelende incidenten die niet goed zijn voor het voetbal en de verenigingen. De KNVB voert al enkele jaren een stevig beleid om ontoelaatbaar (ernstige spelovertredingen en/of misdragingen) gedrag uit te bannen.

De campagne Fair Play is nog altijd nodig omdat niet alle kinderen, ouders en/of trainers en leiders weten wat ‘normaal’ gedrag is. Normaal gedrag is dat je respect hebt voor jezelf, de tegenstander, scheidsrechters, vrijwilligers en alle andere mensen. Kortom: Fair Play.

De KNVB eist van verenigingen dat ze Fair Play beleid voeren. Dit wordt door het Algemeen Bestuur van v.v. VSW van harte ondersteund door zelf actief beleid te gaan voeren t.a.v. Fair Play. Onderdelen van dit beleid zijn de invoering van een Fair Play reglement.

We willen als vereniging duidelijk laten zien dat we ontoelaatbaar gedrag niet kunnen en willen accepteren. We hebben daartoe een aantal gedragsregels opgesteld waarvan we vinden dat leden van VSW (en ouders/supporters) zich aan moeten houden. Dit zijn geen vreemde of moeilijke regels, maar gewoon algemene fatsoensnormen en spelregels.

Belangrijk aan regels is dat ze nageleefd worden. Mocht dat niet het geval zijn dan moeten er mogelijkheden zijn om de betrokken persoon aan te spreken op zijn/haar (wan)gedrag en eventueel een sanctie op te leggen.

We rekenen er op dat de Fair Play campagne door ieder lid en/of ouder van VSW op een positieve wijze wordt ondersteund. Als vereniging willen we een goede naam hebben, en dat is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. 

Rob van Tilburg

Voorzitter VSW


Zoeken

Route beschrijving naar VSW

Inloggen